Filter
Garancija

Za kuću

U porodičnim kućama za prečišćavanje vode mogu se koristit irazličiti uređaji, u zavisnosti od toga koje su nečistoće ili problemi prisutni u vodi, i kakav kvalitet vode vam je potreban. Neki uobičajeni uređaji za prečišćavanje vode su:

1. Polipropilenski filteri: Ovi filteri uklanjaju veće nečistoće, kao što su pesak, mulj i rđa iz vode.
2. Filteri sa aktivnim ugljem: Filteri sa aktivnim ugljem uklanjaju hlor, organske materije, ukuse i mirise iz vode, poboljšavajući njen ukus i kvalitet. Oni se obično koriste u kućnim prečiščivačima za vodu.
3. Sistemi obrnute osmoze (RO): Ovi sistemi vrlo efikasno čiste vodu, uklanjajući nečistoće, bakterije, viruse i rastvorene mineralne materije. Idealni su za postizanje višeg nivoa čistoće vode.
4. Ultraljubičasti (UV) sterilizatori: Ovi uređaji koriste UV svetlost da unište bakterije, viruse i druge mikroorganizme u vodi, efikasno je sterilizujući.
5. Omekšivači vode: Ako je voda tvrda, tj. ima visok sadržaj kalcijuma i magnezijuma, omekšivači vode pomažu u smanjenju taloženja kamenca u cevima i uređajima.
6. Filteri za tuš: Uklanjaju hlor i druge organske materije iz vode za kupanje.
7. stoni filteri sa direktnim protokom: Ovo su jednostavni uređaji koji se montiraju na slavinu ili česmu i uklanjaju hlor, nečistoće i organske materije iz gradske vode.
8. Polifosfatni omekšivači vode postavljeni ispred mašina za pranje veša: Princip je isti kao i kod omekšivača vode samo što su filterska kućišta napunjena polifosfatom.


Ovo su samo neki primeri uređaja za prečišćavanje vode koji se koriste u porodičnim kućama. Tip odabranog uređaja može zavisiti o kvalitetu vode, lokalnim izvorima vode i vašim potrebama .

Pogledajte našu ponudu:


23Proizvod-a
Garancija:
24 Meseca (do 5 godina)
158 000 RSD