Iznajmite prečiščivač za vodu

Kao najefikasnije, najzdravije i ekonomično rešenje za vaš dom, preporučujemo:
Prečiščivače za vodu sa reverznom osmozom, često se instaliraju ispod sudopere, i i već više od dve decenije predstavljaju najisplativiji način prečišćavanja vode za piće, kuvanje i pripremu napitaka. Postavljanjem ovih prečiščivača, prestaje potreba za kupovinom skupih flaširanih voda, jer uređaj obezbeđuje dovoljno čiste i kvalitetne vode za celu porodicu, kako za piće i kuvanje, tako i za pripremu napitaka. Samim tim smanjujete troškove i olakšavate sebi svakodnevni život.

PONUDA:

Naša preporuka je ugradnja Pro Line Plus Španski kvalitetniji aparat.. koji se dokazao u prečišćavanju vode u Novom Bečeju, Kikindi, Zrenjaninu, Senti, Adi, Molu… (gde je voda 100% hemijski neispravna), kao i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, itd.

Filtriranjem vode iz gradskog vodovoda ili vašeg privatnog izvora, dobijate vodu koja, u zavisnosti od vrste mineralizatora i postfiltera koje odaberete, ukusom može podsećati na Rosu ili Prolom vodu.

Uređaj za filtriranje takođe poseduje slavinu za istakanje filtrirane vode, kao i rezervoar (12 L bruto, neto oko 7 litara u zavisnosti od pritiska u vodovodu) i sve neophodne komponente za montažu i povezivanje.

Nakon instalacije, sami možete održavati uređaj za prečiščavanje vode. Besplatna ugradnja u krugu od 70 km od Sente Ako ste udaljeniji i onda možemo izvršiti ugradnju ali naplaćujemo izlazak na teren čija cena zavisi od vaše udaljenosti, kontaktirajte nas kako bi vam dali najbolju ponudu.Pre ugradnje potpisujete ugovor sa nama a nakon ugradnje prvi mesec je besplatan a nakon toga mesečna naknada je 1600 dinara.
Za dodatne informacije možete vaše pitanje proslediti na e-mail info@alpokwater.rs ili nas možete pozvati na broj telefona +381694044547

 1. Upoznavanje sa aparatom, karakteristke i ostale informacije

Doneli ste odličnu odluku time što ste izabrali Proline aparat sa obrnutom osmozom. Proline je jedan od najboljih i najefikasnijih prečišćivača na tržištu. Kvalitet vode nam se, na žalost, svakim danom pogoršava. Zato smo rešili da vam pomudimo jedan takav prečišćivač, koji će dati najbolji kvalitet vode za Vas.

Proline vam obezbeđuje sledeće prednosti:

 • To je takav fizički sistem koji ne koristi ili dodaje hemijske proizvode u vodu.
 • Obezbeđuje vodu visokog kvaliteta.
 • Može da obezbedi proizvodnju velike količine vode.
 • Karakterišu ga niski troškovi održavanja.
 1. Upoznavanje sa aparatom

Proline sistem sa reversnom osmozom vam pruža bolji kvalitet života. Osetićete poboljšanje ukusa vode kada je budete pili, osetićete razliku u ukusu kada budete kuvali kafu, praviti čaj, supu, led... Hrana napravljena sa prečišćenom vodom će biti finija, moći ćete više uživati u pravim ukusima. Tj. sa korišćenjem prečišćene vode Vi i vaša porodica ćete napraviti veliki korak ka zdravom i kvalitetnom životu.

Voda koja se dobija ima nizak mineralni sadržaj, i time pomaže u produživanju veka života kućnih aparata kao što su pegle, kafemati...

2.1 Šta je prirodna osmoza i reversna osmoza?

Prirodna ili direktna osmoza je najčešća u prirodi, jer većina organizama sadrže polu-propusnu membranu (npr. Koreni biljaka, organi u telu, ćelijske membrane...).

Kada se dve tečnosti sa različitim koncentracijama soli razdvoje sa polu-propusnom membranom, tu je, prirodni, tok vode od tečnosti koja ima nižu koncentraciju soli ka onoj koja ima višu koncentraciju. Ovaj protok se nastavlja sve dok koncentracija ne bude izjednačena sa obe strane membrane.

Ako se ovaj proces treba obrnuti u cilju dobijanja protoka vode sa nižom koncentracijom soli iz veće koncentracije, bilo bi neophodno primeniti dovoljan pritisak na membranu koja sadrži vodu sa većom koncentracijom, kako bi se zaustavila ova tendencija i prirodni tok sistema. Ovaj proces se zove reversna osmoza. Trenutno, reversna osmoza je jedna od najboljih metoda za poboljšavanje karakteristika vode putem fizičkog sistema (bez upotrebe hemijskih proizvoda).

Ljudsko telo je uglavnom sastavljeno iz vode: Telo odrasle osobe sadrži između 38 i 48 litara vode, od čega se 40% nalazi u ćelijama. Ova voda u telu, koja se skoro u potpunosti reciklira na svakih 15 dana, predstavlja osnovu za transport hranljivih materija, kiseonika do ćelija, uklanjanje otpada i kontrolu telesne temperature.

2.2 Kako radi membrana u vašem sistemu?

Voda koja će biti prečišćena vrši pritisak na polu-propusnu membranu, u meri u kojoj je taj deo u stanju da prođe kroz pore membrane (osmozna voda), dok ostatak vode (voda odbačena ili sa visokom koncentracijom soli) su preusmereni na odvodnu cev (sifon). Pošto je prečnik pore na membrani manji od 0.0001 mikrona, samo molekuli vode i određena količina minerala (natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum...) su u mogućnosti da prođu.

2.3 Koncentraciju soli i drugih supstanci umanjuje reversna osmoza - membrana

TFC reversna osmoza-membrana u vašem Proline sistemu može da redukuje koncentraciju elemenata i jedinjenja, između ostalog, navedeno u sledećim tabelama:

NEORGANSKI Elementi / Sastojci Redukcija

 • NATRIJUM 90-95%
 • KALCIJUM 93-98%
 • MAGNEZIJUM 93-98%
 • ALUMINIJUM 93-98%
 • BAKAR 93-98%
 • NIKL 93-98%
 • CINK 93-98%
 • BARIJUM 93-98%
 • KARBONATI 93-98%
 • HLOR 90-95%
 • BIKARBONATI 90-95%
 • NITRATI 45-55%
 • FOSFATI 93-98%
 • FLUORIDI 93-98%
 • CIJAN 90-95%
 • SULFATI 90-95%
 • BOR 40-45%
 • ARSEN 93-98%

ORGANSKI Elementi / Sastojci Redukcija

 • HUMUSNE KISELINE 98%
 • GLUKOZA 98-99%
 • ACETON 70%
 • IZOPROPANOL 90%
 • ETHILBENZENE 71%
 • ETHYLPHENOL 84%
 • TETRAHLORETILEN 68-80%
 • MOKRAĆA 70%
 • 1,2,4 TRIHLORBENZOL 96%
 • 1,1,1,TRIHLORETAN 98%

2.4 Efekat pritiska i temperature u sistemu sa reversnom osmozom

Membrana obično odbaci više od 95% soli, ali ipak procenat može veoma da zavisi od kvaliteta vode, temperature i pritiska. Život membrane zavisi od procenta odbačenih soli.

Život membrane zavisi od procenta odbačenih soli

 • 90-95% > MAXIMUM KVALITET
 • 80-90% > MEDIUM KVALITET
 • 70-80% > LOW KVALITET

Ispod 70%, život membrane je završen. Koristeći merač provodljivosti ili TDS merač, upoređujemo provodljivost sirove vode sa vodom koja dolazi iz membrane i dobijamo procenat rastvorljivih supstanci.

2.5 Uticaj rastvorljivih supstanci na ulaznu vodu

Rastvorljive supstance u ulaznoj vodi utiču na količinu proizvedene vode. Što je veća koncentracija rastvorljivih supstanci Time moramo vršiti veći pritisak na membranu.

ODNOS TDS-a I PRITISKA NA MEMBRANU

TDS Minimalni pritisak na membranu:

 • Do 200 ppm 3.5 bar
 • Između 200 i 500 ppm 3.8 bar
 • Između 500 i 800 ppm 4.0 bar
 • Između 800 i 1200 ppm 4.3 bar
 • Između 1200 i 1500 ppm 4.5 bar
 • Između 1500 i 1800 ppm 4.75 bar
 • Između 1800 i 2000 ppm 5.2 bar

Test je napravljen sa membranom 50 GPD na 14 ºC, bez pozadinskog pritiska, tvrdoća 15 ºF i korigovana slanost sa NaCl. Navedeni pritisak je izračunat za period proizvodnje od 6 l/h.

 1. Tehnička specifikacija

KARAKTERISTIKE PROLINE SO MODELA

 • Dimenzije (visina x širina x dubina): 480 x 370 x 210 mm
 • Težina: 13 kg
 • Temperatura ulazne vode: 2-40 °C
 • Maksimalna ulazna TDS vrednost ulazne vode: 2000 ppm
 • Maksimalna tvrdoća: 15 nemačkih stepeni
 • Maksimalni/minimalni pritisak: 6/2.5 bar
 • Membrana: 1 x 1812 50 GPD
 • Produktivnost membrane: 175 litara/dan
 • Pritisak na membranu: 3.4 bar
 • Pumpa: ne
 • Maksimalni kapacitet rezervoara: 9 litara
 • Veličina rezervoara (visina sa ventilom zajedno): 420 mm, širina: 280 mm
 • Električni priključak: ne
 • Adapter: ne

KARAKTERISTIKE PROLINE PUMP MODELA

 • Dimenzije (visina x širina x dubina): 480 x 370 x 210 mm
 • Težina: 15 kg
 • Temperatura ulazne vode: 2-40 °C
 • Maksimalna ulazna TDS vrednost ulazne vode: 2000 ppm
 • Maksimalna tvrdoća: 8.5 nemačkih stepeni
 • Maksimalni/minimalni pritisak: 6/2.5 bar
 • Membrana: 1 x 1812 50 GPD
 • Produktivnost membrane: 175 litara/dan
 • Pritisak na membranu: 3.4 bar
 • Pumpa: da
 • Maksimalni kapacitet rezervoara: 9 litara
 • Veličina rezervoara (visina sa ventilom zajedno): 420 mm, širina: 280 mm
 • Električni priključak: 24Vdc. 24W
 • Adapter: 100-240V. 50/60Hz. 24Vdc
 1. Upozorenja

4.1 Uslovi za pravilno funkcionisanje aparata

 • Ne koristiti toplu vodu u sistemu (T>40ºC).
 • Sobna temperatura mora biti između 4º i 45º C.
 • Sistemi iz serije sa PUMPAMA uključuju pumpu. Ulazni pritisak treba da bude veći od 3 bara, regulator pritiska treba postaviti kod ulaza vode u sistem i postaviti na maksimum 3 bara.
 • SO serije imaju i pumpu. Sistem se mora instalirati kada je ulazni pritisak veći od 3 bara.
 •  Za vodu saliniteta većeg od 2000 ppm, kontaktirajte distributera. 
 • Preporučljivo je omekšati vodu koju želite tretirati ili da ima tvrdoću od maksimum 15 ºHF kako bi sistem mogao pružiti optimalne performanse tokom rada. •
 • Ako tretirana voda ima tvrdoću veću od 15 ºHF, život membrane može biti smanjen, kao i performanse sistema.
 • Tretirana voda ne sme sadržavati:
 1. Veliku koncentraciju gvožđa i mangana (veću od 1 ppm, izmereno kod odbijanja sistema);
 2. Visoki nivo hlora tokom dugog vremena;
 3. Mulj ili zamućenost veću od 3 NTUs;
 4. Nitrate više od 100 ppm;
 5. Sulfate više od 250 ppm.

4.2 Instalacija sistema

Mesto za ugradnju mora da odgovara nekim uslovima:

 • U krugu od metar potrebno je imati utičnicu, ako uzimate aparat sa pumpom.
 • Morate se uveriti da će uređaj sa svim dodacima stati na mesto gde će se ugrađivati i da se može lako pristupiti radi održavanja.
 • Okolina, gde se ugrađuje aparat i slavina, mora odgovarati higijenskim i zdravstvenim uslovima.
 • Na takvom mestu treba ga ugraditi gde voda neće kapati na njega iz cevi...
 • Ne sme se postaviti izvan kuće, napolje.
 • Zaštitite ga od direktnih sunčevih zraka, sušilica...

4.3 Održavanje

Ako nećete biti kod kuće nedelju ili više dana, zatvorite ulaz vode na ventilu, ispraznite rezervoar i izvucite iz struje utikač (samo modeli sa pumpom).

 • Kad se vratite, uključite utikač u struju, otvorite ventil za dovod vode i ispraznite rezervoar 2 puta pre nego što počnete koristiti vodu.

 • Nakon dužeg vremena (više od mesec dana) tokom kojeg sistem nije bio u radu i proizvodio vodu, kontaktirajte vašeg distributera da bi se preduzele odgovarajuće higijenske mere održavanja.

4.4 Preporuke za korišćenje aparata sa reverznom osmozom

 • Ako želite da osmoznu vodu koristite i na drugim mestima (kao u frižiderima sa dispenzerom za pravljenje kockica leda ili na drugoj slavini, itd.) crevo za povezivanje ne bi trebalo biti metalno, jer bi to dalo loš ukus vodi. Uvek koristite plastična creva, razreda hrane.
 • Voda dobijena iz sistema sa reverznom osmozom ima NIZAK SADRŽAJ MINERALA. Mineralne soli potrebne za čovekovo telo dobijaju se iz hrane, posebno iz mlečnih proizvoda, prirodnih sokova, voća, povrća, a manje iz vode koju pijemo.
 • Vodu dobijenu reverznom osmozom, tokom kuvanja nije preporučljivo koristiti aluminijumski pribor.
 1. Rad aparata

Voda iz mreže prolazi kroz povezan komplet i ulazi u sistem. Voda prolazi kroz predfiltre, polipropilenski protiv mutnoće, mulja, aktivni ugljeni filteri koji su sastavljeni za uklanjanje hlora i njenih derivata, kao i drugih organskih supstanci.

Onda, pumpa gura vodu napred kod membrane, model sa pumpom. Vodeni pritisak protiv membrane čini mogućim proces reverzne osmoze. U SO modelu, pritisak na membranu dolazi iz vaše mreže. Sa jedne strane, osmozna voda koja se stvorila se skladišti u rezervoaru  Kada je slavina sistema otvorena, skladištena voda iz rezervoara prolazi kroz POST-aktivni ugljeni filter ili drugog post filtera koji odaberete(mineralizator, aktivni ugalj sa srebrom itd...), čiji je posao da ukloni sve naknadne mirise i ukuse koje voda sadrži. Sa druge strane, voda sa visokim sadržajem soli i drugih neželjenih supstanci je preusmerena na odvod.

 1. Održavanje i potrošnja

Važno je da je održavanje vašeg sistema sprovedeno od strane ovlašćenog servisera, koji će koristiti originalne delove i dati vam odgovarajuće informacije, ugovor o održavanju i servisna garancija. Svaka manipulacija sistemom ili korišćenje rezervnih delova koji nisu originalni, od strane kompanije koja nije naš distributer ili član, će poništiti garanciju vašeg sistema.

Donesite pametnu odluku