Garancija

GARANCIJA

Šta pokriva garancija?

Garantujemo najmanje 24 meseca za sve uređaje za prečišćavanje vode koje prodajemo. Za neke od naših uređaja dajemo garanciju koja je veća od ove, što je naznačeno u tehničkom listu proizvoda.

Kako ostvariti pravo na garanciju?

Poseban akcenat stavljamo na ponudu visokokvalitetnih uređaja, ali kvarovi se i dalje dešavaju. Trudimo se da ako dođe do kvara da ga otklonimo u što kraćem roku ne opterećujući vas.

Sastavni deo garancije je da u slučaju kvara ne morate da kontaktirate uvoznika uređaja i razgovarate o uslovima za popravku, jer naša onlajn prodavnica to radi umesto vas. Naši serviserisu dostupni telefonom svakog dana u nedelji da pomognu u rešavanju manjih kvarova. U slučaju kvara manjih delova, zamenski deo šaljemo kurirskom službom u roku od 48 sati, tako da nam uređaj samo onda morate poslati nazad kad je to neophodno.

Prečiščivači vode kojima je potrebna popravka moraju biti dostavljeni u našu prodavnicu koja se nalazi na sledećoj adresi:24400 Senta, Tornjoski put 4, gde ćemo izvršiti popravku u najkraćem mogućem roku (obično u roku od 2-5 dana). Vi ste u obavezi da nam dostavite uređaj u našu prodavnicu o vašem trošku kao i za povraćaj uređaja. Za slanje i povraćaj uređaja možete koristiti GLS kurirsku poštu sa kojom imamo ugovor a cena prenosa pošiljke je 550 dinara.

Za veće, ugrađene uređaje, možete se odlučiti da li ćete isporučiti uređaj u naš servis ili koristiti našu uslugu servisa na licu mesta. U ovom drugom slučaju snosite troškove odlaska našeg servisera koji iznosi 3.900 din. Da bi se uvažila garancija, morate pokazati garantni list i/ili faktura ili račun dobijena prilikom kupovine. Garancija važi samo za uređaje koji su instalirani u skladu sa uputstvima za ugradnju i rad priloženim uz uređaj i čiji su delovi fabrički . Garancija važi i ako prečščivač vode instalirate sami kod kuće, sve dok se u potpunosti pridržavate uputstava i uputstva za instalaciju.

Važno je obratiti pažnju na datume servisiranja prečiščivača zbog garancije. Period obaveznog servisa je naveden u opisu svake mašine (zamena filtera - obavezni rezervni delovi).Garancija važi samo ako se servis redovno obavlja. Početak važenja garancije se računa od datuma izdavanja računa. Navedeni servisni period uređaja može biti prekoračen za najviše 20 dana. Međutim, ako se ne izvrši neophodno servisiranje, garancija će biti nevažeća.


Produžite garantni period od 24 meseca koji su dali proizvođači uređaja do 5 godina. Pridržavajte se propisanog termina održavanja uređaja, kupujte originalne zamenske filterske  i delove od nas, a mi ćemo svake godine produžavati garanciju na uređaj za još 1 godinu. Garancija važi za uređaje označene nalepnicom, uz propisno održavanje.