BLOG

Kako voda obogaćena vodonikom može poboljšati naš život?

Kako voda obogaćena vodonikom može poboljšati naš život?

Kvalitet našeg života

Kvalitet našeg života, promene u oksido-reduktivnom procesu koje se javljaju oko 35. godine, utiču na sve aspekte našeg života! Nije slučajnost što u ovom periodu obično završavaju profesionalni sport i prelaze na manje energetski zahtevne aktivnosti. Sve što se dešava je da naše telo proizvodi manje antioksidanata nego što bi nam bilo potrebno. Manje nego što nam je potrebno za održavanje ravnoteže, harmonije, i tako u našem telu slobodni radikali postepeno preuzimaju prevlast. Ovaj proces nazivamo starenjem! Sve ovo je poznata činjenica u medicinskim krugovima i tema je mnogih naučnih istraživanja, jer svako želi da živi dug i zdrav život!

Osnovno pitanje istraživanja je: da li je moguće zaustaviti starenje tela ili usporiti ovaj proces?

Prema našem trenutnom znanju, ovaj proces se može usporiti i važno je prepoznati da svesni unos antioksidanata u velikoj meri utiče na kvalitet našeg života i proces starenja. Jer, nije svejedno kakav kvalitet života živimo u 40-im, 50-im, 60-im godinama, i kako će izgledati poslednjih 10-20 godina! Da li ćemo biti sposobni da živimo aktivno, bez lekova, čak i u 70-im i 80-im godinama, ili ćemo već nakon 40-ih godina života živeti sa zdravstvenim problemima i trošiti novac na lekove i medicinsku negu. Veoma je važno da sa unosom antioksidanata možemo u velikoj meri uticati na ovaj proces! Za razumijevanje suštine potrebno je objasniti efekat slobodnih radikala.

Slobodni radikali

Ako hranu uporedimo sa gorivom, a kiseonik sa vazduhom, onda slobodne radikale (oksidanse) možemo tumačiti kao izduvne gasove koje proizvode motori automobila. Oksidans (slobodni radikal) nastaje sagorevanjem goriva, što odgovara izduvnim gasovima. Znamo da se oko dva procenta vazduha koji udišemo kroz pluća tokom varenja hrane i “sagorevanja goriva” (ATP) pretvara u oksidans (slobodni radikal). Ali, slobodni radikali se takođe stvaraju pod uticajem UV zračenja, rendgenskog zračenja, intenzivnog treninga, toksina, pušenja, stresa, lekova ili radioaktivnog zračenja.

Naš problem sa slobodnim radikalima je da svi kradu elektrone od naših ćelija, i ako nemamo dovoljno antioksidanata, mogu probiti membranu lizosoma i histamin će procuriti. Mogu probiti membranu ćelijskog jezgra, čime se menja DNK (genetski) materijal, ili mogu napasti ćelijski zid iznutra, nakon čega destruktivni enzimi i toksini lako prodiru u ćelije.

Proces starenja u osnovi je uništavanje ćelija i DNK od strane slobodnih radikala. Slobodni radikali svake sekunde pokreću oko 100.000 napada na naše telo, naše ćelije, i svi žele da ukradu elektrone! A ako nemamo dovoljno antioksidanata, koji lakše predaju svoje elektrone i time štite naše ćelije, onda slobodni radikali direktno uzimaju elektrone od naših ćelija.

Nažalost, manje je poznato da su slobodni radikali odgovorni za 80-90% nastanka bolesti! Dakle, direktno doprinose nastanku bolesti povezanih sa načinom života: dijabetes, impotencija, HIV (Humana Imunodeficijencija), srčane bolesti, reuma, rak, abnormalna fermentacija u crevima, dehidracija, hronična dijareja, migrena, probavni poremećaji, visok krvni pritisak, gojaznost, osteoporoza, psorijaza, itd.

Koje je rešenje?

Potrebno je povećati unos antioksidanata, kako bismo obezbedili optimalnu elektronsku popunjenost u našem telu! Ovo je moguće obezbediti iz vazduha, gde je visok sadržaj negativnih jona (elektrona),  na obali mora, na vodenim staništima, u šumi, šetajući nakon kiše, itd., i moguće je konzumiranjem sirovog povrća, voća ili vode bogate vodonikom. Prema merenjima japanskog profesora Hatana Gyazukija (Univerzitet Shitama), konzumacija 1,5 litara aktivne vode bogate vodonikom odgovara antioksidantnom sadržaju 756 banana ili 516 jabuka. Iz ovoga je već vidljivo koliko posebnu ulogu može imati voda bogata vodonikom u našem životu. Danas je manje poznato da je vodonik gorivo života i najmanji i najaktivniji antioksidans! Zato je voda obogaćena vodonikom posebna, mnogi je zovu voda života!

Zašto je voda obogaćena vodonikom voda života?

Tyler LeBaron, biohemičar, direktor Fondacije za molekularni vodonik, piše:

“Od 2007. godine, brojna naučna istraživanja su dovela do zaključka da vodonik ima neverovatne terapijske prednosti. Vodonik je prvi element u periodnom sistemu, od koga potiču svi ostali elementi. Kada vodonik reaguje sa kiseonikom, nastaje voda koja daje život. Vodonik je zapravo jedan od osnova života na Zemlji. Svaka naša ćelija sagoreva vodonik tokom svog funkcionisanja, a energija koja se na taj način dobija pokreće život (to opisuje Szentgyörgyi-Krebs ciklus). Danas je istraživanje vodonika ponovo u vrhu, ali sada u biomedicinskim i anti-aging istraživanjima. Već je objavljeno više od 400 publikacija na ovu temu, a od toga je više od 30 napravljeno na osnovu kliničkih ispitivanja na ljudima. Utvrđeno je: molekularni vodonik praktično ima terapijski efekat na svaki organ u ljudskom telu, u slučaju više od 140 ljudskih bolesti.” “Istraživanja pokazuju da je voda sa rastvorenim vodonikovim gasom jedan od najefikasnijih načina da se vodonik, antioksidans, unese u naše telo. Takođe nije nevažno da je to najstariji, najprirodniji metod. Štaviše, najnovija ispitivanja lekovitih izvora u Japanu, Meksiku i Indiji su pokazala da su ove vode terapijske jer sadrže rastvoreni vodonikov gas.”

Dr Atsunori Nakao, Medicinski fakultet Univerziteta u Okayami:

“Voda bogata vodonikom sprečava metabolički sindrom, uključujući gojaznost, insulinsku rezistenciju, visok nivo holesterola i visok krvni pritisak, smanjujući rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2.”

Prednosti konzumiranja vode obogaćene vodonikom:

 • Stimuliše, ima antidepresivni efekat, odmah poboljšava energetski status organizma!
 • Odmah pretvara toksične hidroksilne radikale u vodu.
 • Održava prirodni, optimalni nivo antioksidanata u telu.
 • Dobro utiče na komunikaciju između ćelija, metabolizam ćelija i ekspresiju gena, što ima veliku ulogu u sprečavanju upala i starenja, kao i u prevenciji gojaznosti.
 • Sa bio-elektronske tačke gledišta, stvara krv i telesne tečnosti u kojima virusi ne mogu da se razmnožavaju, tako da je terapijski efikasan i u eliminaciji virusnih i gljivičnih stanja!
 • U velikoj meri pomaže detoksikaciju tela, tako da može biti veoma koristan u slučaju problema sa krvnim sudovima ili bubrezima - jetrom.

Efekat vode obogaćene vodonikom, opisan gore, podržan je naučnim istraživanjima. PubMed je sproveo brojna istraživanja i eksperimente i objavio ih u vezi sa vodom bogatom vodonikom. Takođe, možete posetiti Institut za molekularni vodonik ako želite da saznate više o ovoj temi. Značajne i ugledne publikacije, kao što su časopisi Nature i Science, već su objavile članke o vodi bogatoj vodonikom i njenim prednostima.

Rezultati kliničkih ispitivanja na ovu temu:

 • 1.) Slobodni vodik (H2) može da štiti ćelije i tkiva, smanjuje količinu reaktivnog kiseonika u organizmu, koji je odgovoran za oksidativna oštećenja. (Literatura /1)
 • 2.) U eksperimentu s mladim sportistima, konzumiranje vode bogate vodikom smanjilo je nakupljanje mlečne kiseline tokom napornog treninga i smanjilo mišićni zamor. (Literatura /2)
 • 3.) Voda bogata vodikom značajno je smanjila masnu jetru kod miševa koji pate od dijabetesa tipa 2 i gojaznosti, baš kao i kod miševa koji pate od masne jetre izazvane ishranom bogatom mastima. Nivoi glukoze, insulina i triglicerida takođe su se smanjili stimulacijom metabolizma energije. (Literatura /3)
 • 4.) Kliničko ispitivanje pacijenata sa dijabetesom tipa 2 i intolerancijom na glukozu pokazalo je da je 8 nedelja dnevnog konzumiranja vode bogate vodikom (900 ml) smanjilo nivo holesterola, normalizovalo toleranciju na glukozu i uzrokovalo bolju insulinsku rezistenciju kod većine lečenih pacijenata. (Literatura /4)
 • 5.) Najnovija osnovna i klinička istraživanja pokazala su da je vodik važan fiziološki regulatorni faktor, koji ima antioksidativno, protivupalno i antiapoptotičko zaštitno dejstvo na ćelije i organe. Terapijski vodik se primenjuje različitim metodama davanja, uključujući direktno udisanje, pijenje vode sa vodikom i injekciju slane otopine zasićene vodikom. Nije preterano reći da bi efekat vodika u terapijskoj i preventivnoj medicini u budućnosti mogao biti ogroman. (Literatura /5)
 • 6.) Najnoviji dokazi ukazuju da molekularni vodik ima terapijsku vrednost kod bolesti koje uključuju upalu. Pretpostavili smo da će dnevno pijenje vode bogate vodikom (HW) zaštititi primaoce srca i aorte allografta od oštećenja povezanih sa upalom. Pijenje Mg-HW ili Bu-HW izuzetno je efikasno produžilo preživljavanje srčanog tkiva i smanjilo intimalnu hiperplaziju u transplantiranim aortama, u poređenju sa graftovima tretiranim RW ili DW. Osim toga, proliferacija T ćelija je značajno inhibirana u prisustvu vodika in vitro, što je pratilo smanjena proizvodnja interleukina-2 i interferona-c. Povećana ATP razina grafta i povećana aktivnost enzima u mitohondrijskom respiratornom lancu bili su povezani sa tretmanom vodikom. Pijenje vode produžilo je preživljavanje srčanog allografta i smanjilo intimalnu hiperplaziju aortnog allografta. (Literatura /6)
 • 7.) Udisani gas vodika pokazao je antioksidativno i protivupalno dejstvo u transplantaciji creva pacova. Ovde smo ispitivali da li tretman donorskih organa rastvorom vodika sprečava oštećenje crevnog grafta. U ranoj fazi ishemije-reperfuzije, rastvor obogaćen vodikom značajno je očuvao morfologiju sluznice grafta, smanjio nivo malondialdehida grafta, koji je pokazao značajan redukcijski potencijal, i ublažio molekularne odgovore pre upale (rani gen odgovora na rast [EGR-1], interleukin [IL] -6 , IL-1ß i inducibilna sintaza azot monoksida) u reperfuziranom crevnom graftu muscularis. U kasnoj fazi ishemije-reperfuzije, nivoi cirkulišućeg IL-6 proteina i laktat dehidrogenaze značajno su poboljšani kod SITxH2 životinja, što je rezultiralo povoljnim funkcionalnim ishodom tečnog gastrointestinalnog tranzita in vivo i resekcijom čvrstog pražnjenja želuca hromiranim čeličnim kuglicama, i prevencija supresije kontraktilnosti jejunuma muskarinom in vitro nakon transplantacije. Poboljšanje očuvanja grafta odražavalo se predtretmanom grafta vodikom koji je pokazao odličnu morfološku i funkcionalnu zaštitu u transplantaciji creva glodara, na kraju olakšavajući preživljavanje recipijenata. Antioksidativni kapacitet i povišena ekspresija heme oksigenaze-1 u muscularisu mogući su zaštitni mehanizmi. (Literatura /7)
 • 8.) Voda bogata vodonikom kod miševa je obnovila prirodni rast moždanih ćelija. Pošto antidepresivi u odraslom dobu povećavaju šanse za neurogenezu, voda bogata vodonikom se može koristiti i za lečenje depresije i drugih mentalnih bolesti. (Literatura /8)

Budimpešta, 30. decembar 2022.

Dr. Laszlo Simon                                                                       c. univerzitetski docent