BLOG

KAKO DA IZABERETE PREČIŠČIVAČ ZA VODU ?

KAKO DA IZABERETE PREČIŠČIVAČ ZA VODU ?

Ko razmisli o svojim trenutnim navikama u vezi sa konzumacijom vode, lako može prepoznati da upotrebom sistema za prečišćavanje vode može značajno olakšati svoj život. Može imati pristup čistoj vodi na udobniji, jeftiniji način i uz očuvanje okoline, za razliku od kupovine flaširane vode. Sistem za prečišćavanje vode nema nedostataka, samo prednosti.

Kada dođete do ovog saznanja, postavlja se sledeće pitanje: koji sistem za prečišćavanje vode da izaberete? Izbor nije jednostavan među desetinama uređaja dostupnih na tržištu. Kao i kod svih drugih proizvoda, treba uzeti u obzir više faktora pre kupovine.

Sakupili smo nezaobilazna pitanja koja će vam, prolazeći kroz njih i odgovarajući na njih, pružiti potpuniju sliku i omogućiti vam da sigurnije izaberete najpogodnij prečišćavač .

Odakle dolazi voda iz slavine?

U Srbiji, distributeri obično dobavljaju vodu sa dva mesta, koju vam dostavljaju nakon prečišćavanja/obrade:

  1. Iz površinskih izvora, npr. vode iz reka
  2. iz bušenih bunara ispod površine

U slučaju “površinskih vodenih izvora”, distributerobično mora prečistiti vodu slabijeg kvaliteta i dostaviti je u ispravnom stanju (fizička i hemijska svojstva) u domaćinstva. Naravno, vode prečišćene iz ovih izvora takođe ispunjavaju propisane zahteve, ali po našem mišljenju, svi napori distributera nisu garancija da će voda iz slavine biti prečišćena od svih mogućih zagađivača. Do danas ne znamo za zadovoljavajuće rezultate ispitivanja u vezi sa onim što će se dogoditi sa ostacima hormona i lekova koji se u velikim količinama izbacuju u reke sa otpadnim vodama. Današnji propisi zahtevaju ispitivanje samo nekoliko desetina zagađujućih materija, dok se mnogo više njih može naći u našim vodama. Ako vam vaš distributer takođe obezbeđuje površinsku vodu, trebalo bi da razmotrite sisteme za prečišćavanje vode koji pružaju temeljnije prečišćavanje.

U slučaju dubljih bušenih bunara (100-200m ), vrlo je moguće da će vaš dobavljač obezbediti vodu kvaliteta mineralne vode. U ovom slučaju, potrebno je samo ukloniti hlor dodat u vodu radi dezinfekcije i plutajuće materije koje su ušle u vodu iz cevovoda, što se može rešiti najjednostavnijim prečišćivačima vode.

Kakvo je po vašem mišljenu ukusna voda?

Možda zvuči čudno, ali po mom mišljenju, jedan od najvažnijih faktora pri izboru je da prečišćivač vode koji izaberete može proizvesti ukusnu vodu za vas. Naša dugogodišnja iskustva pokazuju da su dobar i loš ukus potpuno individualni. Sigurno ste primetili da mineralne vode imaju različite ukuse, neke više, neke manje volite. To nije drugačije ni kod čiste vode proizvedene prečišćivačima vode. Postoji značajna razlika u ukusu između visoko prečišćene vode za piće proizvedene ozmoznom tehnologijom i vode prečišćene jednostavnijim filterima.

Važno je da izaberete sistem koji proizvodi vodu koja je ukusna za vas, inače nećete konzumirati količinu vode koja je neophodna za vaše zdravlje. Količina konzumirane vode je barem jednako važna kao i kvalitet. Puno ćete popiti samo od “ukusne” vode.

Ako možete, uzmite u obzir ovaj faktor pre kupovine.

Možete li ga održavati kod kuće ili morate koristiti uslugu servisera?

Instalacija i održavanje jednostavnijih prečišćivača vode koji se montiraju na slavinu su izuzetno jednostavni, tako da za to ne trebate uslugu servisera.

Instalacija prečišćivača vode koji se mogu ugraditi - ali još uvek nisu ozmozni - zahteva osnovna znanja o instalaciji vodovoda, tako da ako znate da koristite teflonsku traku, bušilicu i viličastim ključevima, verovatno ćete moći sami da instalirate uređaj. Održavanje ovih prečišćivača vode takođe zahteva slična znanja.

Instalacija i održavanje prečišćivača vode sa ozmoznom tehnologijom zahteva veću stručnost i više vremena. Za stručno održavanje prečišćivača vode sa reverznom osmozom potrebni su merni instrumenti, specijalni dezinfekcijski materijali, specijalni alati i stručna znanja, zbog čega preporučujemo kućno održavanje samo klijentima koji imaju odgovarajuće znanje i opremu.

Najsavremeniji sistemi za prečišćavanje vode ozmoznom tehnologijom imaju kontrolnu elektroniku čije programiranje i očitavanje  je moguće samo putem stručnog lica, tako da kod ovih tipova prečiščivača ne planiramo samostalno održavanje kod kuće.

Da li da kupujete na internetu ili direktno od ovlašćenih agenata?

Oba rešenja imaju svoje prednosti i mane. Ako izaberete ovlšćene agente, možete dobiti potpune informacije o mogućnostima aparata kao i da ga vidite uživo u vašem domu. Ako kupujete na internetu, morate sami da istražite informacije. Prečišćivači vode koje nude agenti često su znatno skuplji od onih koji se nude na internetu. Razlika u ceni može biti i značajna (kao i tehničke karakteristike), a takođe je važno uzeti u obzir dodatne usluge, npr. besplatnu instalaciju, produženu garanciju itd.

Kada birate između dve opcije,postavite sebi sledeća pitanja:

  1. Koje konkretne tehničke parametre imaju prečišćivači vode koje upoređujete
  2. Ako postoji tehnička razlika između prečišćivača vode, koliko vam vrede ove funkcije.
  3. Koliko koštaju prečišćivači vode kada se isporuče i instaliraju.
  4. Kakvu garanciju i servisnu podršku dobijate uz svaki prečišćivač vode, i koliki su eventualni troškovi.
  5. Uslovi za ostvarivanje garancije, obaveze održavanja i troškovi istih.

Dakle, odlučite se nakon temeljnog razmatranja, razmislite koliko vam šta vredi.

Cena

Ovo pitanje smo ostavili za kraj, jer preporučujemo da to bude poslednji kriterijum pri izboru najpovoljnije ponude.

Ne zaboravite, kupovinom prečišćivača vode samo možete uštedeti. Korišćenjem prečišćivača vode smanjujete troškove i vreme potrebno za kupovinu flaširane vode kao i buduće troškove za kupovinu lekova. Pitanje je samo koliko brzo će se kupovina isplatiti.

Razmislite šta vam je potrebno, koji prečišćivač vode može najbolje da zadovolji vaše potrebe, gde i koju dodatnu vrednost dobijate, npr. produžena garancija, i koji prodavac će biti pouzdan partner u održavanju vašeg prečišćivača vode tokom dugog niza godina. Imajte na umu da loše doneta odluka bez odgovarajućeg razmatranja često dovodi do razočarenja u prečišćivač vode.