Filter
Garancija

U servisima za automobile

Prečišćavanje vode i uređaji za prečišćavanje vode su posebno važni u automehaničarskim radionicama iz više razloga:

  1. Proizvodnja antifriza: U hladnjak automobila se dodaje antifriz, za koji je potrebna čista, destilovana voda. Uređaji za prečišćavanje vode mogu pomoći u obezbeđivanju ove vode, što je potrebno za hlađenje motora automobila i održavanje temperature.
  2. Čišćenje tečnih sistema: U tečnim sistemima automobila, kao što su kočiona tečnost ili menjačka tečnost, takođe je potrebna čista voda. Prečišćavanje vode i odgovarajući uređaji pomažu u održavanju ovih tečnosti.
  3. Hlađenje motora: Voda koja cirkuliše u hladnjaku motora mora biti čista i bez nečistoća. Uređaji za prečišćavanje vode i pomažu u sprečavanju korozivnih materija i nečistoća u hladnjaku motora.
  4. Zaštita životne sredine: Automehaničarske radionice takođe imaju odgovornost prema zaštiti životne sredine. Adekvatno prečišćavanje vode može pomoći u minimiziranju uticaja na životnu sredinu, jer manje zagađena voda ispušta manje štetnih materija u životnu sredinu.

Proizvodnja antifriza sa destilovanom vodom je posebno važan aspekt u automehaničarskim radionicama, a uređaji za prečišćavanje vode igraju ključnu ulogu u tome.

 


9Proizvod-a 19