Za održavanje bazena

Kućišta filtera za čišćenje bazena

 

Kućišta filtera za čišćenje mogu biti izuzetno korisni za održavanje i poboljšanje kvaliteta vode u bazenu. Ovi uređaji koriste različite vrste filtera ili patrone za uklanjanje nečistoća iz vode.

 

Nekoliko metoda u kojima se filteri za čišćenje mogu koristiti u bazenima:  • Dodatak sistemu filtriranja

 

  • Mali bazeni

 

  • Prenosivi bazeni

 

  • Ekstra čistoća vode

Sve u svemu, kućišta filtera sa odgovarajućim filterima za prećišćavanje vode mogu biti idealan izbor za održavanje čistoće bazena, posebno u slučajevima kada se radi o manjim ili prenosivim bazenima, ili kada je potrebna dodatna čistoća vode u bazenu.

 


3Proizvod-a 13