Filter uložak za stone aparate
Filter uložak za stone aparate
1 980 RSD

Filter uložak za stone aparate

Filter uložak za stone aparate
Filter uložak za stone aparate
Filter je preporučljivo zameniti na svakih 6 meseci.

1 980 RSD
Detalji

Detaljan opis stonog filtera za vodu

Ovaj filter je dizajniran za filtriranje vode iz vodovodne mreže. Nije prikladan za filtriranje vode nepoznatog porekla ili vode koja je mikrobiološki neispravna.

Stoni filter za vodu sadrži tri sloja filtracije, svaki sa važnom i određenom ulogom. Zahvaljujući tome, postiže se izvanredan kvalitet filtracije.

Sastav uloška stonog filtera su sledeći:

 1. Polipropilenski sloj
 2. Aktivni ugalj od ljuske kokosa
 3. KDF 

Šta ovaj uložak za stoni filter za vodu filtrira:

 • Teške metale (arsenik, bakar, gvožđe, hrom, kadmijum, olovo, živa).
 • Metalne jedinjenja i vodonik sulfid.
 • Pesticide (permetrine).
 • 99% slobodnog hlora.
 • Organske materije.
 • Fenol i benzen.
 • Bakterije i mikroorganizme.
 • Lebdeće nečistoće kao što su talog, pesak, mulj, rđa, azbest itd.
 • Ovaj filter takođe poboljšava ukus i boju vode.
Podaci
Broj artikla
3
Povezani proizvodi