Auto-Stop ventil (kocka)
Auto-Stop ventil (kocka)
900 RSD

Auto-Stop ventil (kocka)

Auto-Stop ventil (kocka) za RO aparate za creva od 6mm.

Dimenzije priključaka: 1/4" x 1/4" x 1/4" x 1/4"
Vrsta priključka: Quick
Materijal: plastika

Ovaj ventil koristi se kod aparata za vodu sa membranom reverzna osmoza da mehanički zaustavi dovod vode u membranu kada se rezervoar napuni. Sastavljen je od klipnog dela i dve "gumice".

Kada jedna ili obe gumice stradaju, protok vode se ne zaustavlja, i voda iz predfiltera odlazi u sifon.

U ovakvim situacijama potrošnja vode drastično raste, predfilteri se nepotrebno prljaju i često se zagade do te mere da izgube funkciju, usled čega osmotska membrana može da strada.

900 RSD
Detalji

Auto-Stop ventil (kocka) za RO aparate za creva od 6mm.

Dimenzije priključaka: 1/4" x 1/4" x 1/4" x 1/4"
Vrsta priključka: Quick
Materijal: plastika

Ovaj ventil koristi se kod aparata za vodu sa membranom reverzna osmoza da mehanički zaustavi dovod vode u membranu kada se rezervoar napuni. Sastavljen je od klipnog dela i dve "gumice".

  • Kada jedna ili obe gumice stradaju, protok vode se ne zaustavlja, i voda iz predfiltera odlazi u sifon.

  • U ovakvim situacijama potrošnja vode drastično raste, predfilteri se nepotrebno prljaju i često se zagade do te mere da izgube funkciju, usled čega osmotska membrana može da strada.


Oznake “in” (ulaz) i “out” (izlaz) se mogu videti na gornjem delu auto- stop ventila. Gornji deo ventila je deo sa visokim pritiskom, dok je donji deo deo sa niskim pritiskom. Visoki pritisak ide od kućišta filtera do dela “in” na gornjem delu ventila. Zatim visoki pritisak ide od otvora “out” do ulaznog otvora kućišta membrane. Izlazni otvor kućišta RO membrane sa niskim pritiskom je povezan sa delom “in” ventila. Deo “out” dole vodi do rezervoara.

Podaci
Broj artikla
10431