GT8 SET PREDFILTERA SA MEMBRANOM
GT8 SET PREDFILTERA SA MEMBRANOM
11 600 RSD

GT8 SET PREDFILTERA SA MEMBRANOM

Brzo i jednostavno zamenite filtere za prečišćavanje vode. Za zamenu filtera za  GT-8 uređaj sa bajonetnim priključkom nije potrebno stručno lice za zamenu, možete ih lako zameniti kod kuće.

Komplet filtera sadrži sve predfiltre (4 kom) i membranu za obrnutu osmozu (RO) za CT-8 uređaj za prečišćavanje vode. (1 kom FT4-82 filtera, 2 kom FT4-83 filtera, FT4-87 filter i RO membranu).

11 600 RSD
Detalji

Komplet filtera sadrži predfiltre i RO membranu za GT-8 RO uređaj za prečišćavanje vode.

Predfilteri sa bajonetnim priključcima se mogu izvaditi okretanjem u suprotnom smeru od kazaljke na satu i ugraditi okretanjem u smeru kazaljke na satu.

Prilikom ugradnje treba podmazati gumene zaptivne prstenove.

Preporučeni period zamene filtera: 1 godina.

Zamena RO membrane se vrši otpuštanjem brzih konektora i vraćanjem nove RO membrane prema oznakama.

Preporučeni period zamene membrane: zavisno od stanja, pri TDS vrednosti između 40-70 ppm.

 Šta znači skraćenica “RO”?

RO je skraćenica od engleskih reči Reverse Osmosis, kojom se označavaju uređaji za prečišćavanje vode koji rade na principu obrnute osmoze.

Šta znači skraćenica “TDS”?

TDS je skraćenica od engleskih reči Total Dissolved Solids, koja označava ukupnu količinu rastvorenih materija.

Definicija:

Određivanjem ukupno rastvorenih materija u vodi možemo da odredimo i kvalitet vode. Ukupne rastvorene materije mogu biti organske i neorganske. Koncentracija materija rastvorenih u vodi može pokazati kvalitet vode.

Ukupne rastvorene materije (TDS) predstavlja količinu organskih i neorganskih materija kao što su metali, minerali, soli i joni u određenoj zapremini vode. TDS vode je u stvari određivanje svih materiji u vodi koje nisu molekul vode. Ove materije u vodi mogu doći iz izvorišta vode, kao posledica zagađenja iz različitih izvora, cevovoda, hlorisanja vode i samih postrojenja vodosnabdevanja.

Što je koncentracija rastvorenih materija veća, to je voda prljavija i zagađenija.

.

Podaci
Broj artikla
GT-8PRED-MEMB